Rak väg mot själv­kö­ran­de bi­lar

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT -

4.

FOTO: APPLE

Fö­ra­ras­si­stans­sy­stem, till ex­em­pel ad­ap­tiv fart­hål­la­re, nöd­broms­sy­stem, fil­by­tesvar­na­re och par­ke­rings­as­si­stent.Par­ti­ell au­to­ma­ti­se­ring som kom­bi­ne­rar steg 1. Fö­ra­ren mås­te all­tid ha ögo­nen på vägen och hän­der­na på rat­ten.Vill­ko­rad au­to­ma­ti­se­ring. Fö­ra­ren åker med, men ska va­ra be­redd att ta kon­trol­len.FRAM­TI­DEN. Vägen till fram­ti­den och helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don är lång och snå­rig, men snart är vi där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.