ONS­DAG 30 OK­TO­BER

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

För­fatt­ar­be­sök: Ali Zar­da­di

Ali Zar­da­di är ett av de ti­o­tu­sen­tals en­sam­kom­man­de barn och ung­do­mar som kom­mit till Sve­ri­ge. Kom och lyss­na när han be­rät­tar om sig själv och boken han skri­vit. Tid: 10.00 till 12.00

Plats: Skär­hol­mens bib­li­o­tek

Ali Zar­da­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.