18

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

NO­VEM­BER an­ord­nas en ljus­ma­ni­fes­ta­tion mot det död­li­ga vål­det av för­orts­mam­mor, varav fle­ra har för­lo­rat si­na sö­ner i döds­skjut­ning­ar. På si­dan 8 skri­ver vi om Shay­an Gaff som sköts till döds i Se­gel­torp för två vec­kor se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.