S-för­sla­get: 15 nya plask­dam­mar

SkärholmenDirekt - - NYHETER · SKÄRHOLMEN -

● Rå­lamb­s­hov (re­no­ve­ra)

● Kro­no­bergspar­ken

● Vasa­par­ken

● Hum­le­går­den

● Ha­gas­ta­den

● Lu­ma­tor­get, Sjöstan

● Lux­par­ken, Lil­la Es­sing­en

● La­ga­plan, Bagar­mos­sen

● Råg­da­lens parklek

● Skär­hol­mens torg

● Smeds­ha­gen

● Vällingby cent­rum

● Hässelby gård

● Grims­ta

● Elektra­par­ken, Väst­ber­ga

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

SKÄRHOLMEN? Trots att det re­dan finns en plask­damm i Fla­mingo­par­ken tyc­ker So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att en till be­hövs, mitt på tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.