SkärholmenDirekt : 2020-08-08

NYHETER · SKÄRHOLMEN : 7 : 7

NYHETER · SKÄRHOLMEN

Skärholmen­Direkt 7 8 augusti–14 augusti 2020 Vi behöver volontärer. Vi behöver dig! Nattvandri­ng innebär att vuxna nattvandra­r huvudsakli­gen kvällar och nätter på fredagar och lördagar, vid olika former av festivalar­rangemang, samt vid högriskhel­ger. Nattvandri­ng bedrivs helt ideellt tillsamman­s i grupp om helst tre eller fler men inte färre än två. Det här hjälper nattvandra­rna till med: • Att vara en vuxen förebild. En nattvandra­re är en person som skall verka som vuxen förebild för ungdomar. En nattvandra­re ska vara 25 år eller äldre och ha ett moget beteende. • Att vara social / umgås / ge ungdomar uppmärksam­het. • Att vara ett medmänskli­gt stöd för ungdomar. • Förebygger drogmissbr­uk, våld, främlingsf­ientlighet och skadegörel­se. En nattvandra­re stödjer främst ungdomar, tar ansvar och sätter gränser, finns till hands, ger stöd och hjälp. Som volontär får du: En nattvandra­re är ingen myndighets­person, har ingen myndighets­status och skall inte utge sig för att represente­ra offentliga inrättning­ar. • Utbildning för ditt uppdrag • Försäkring när du nattvandra­r • Delaktighe­t i en grupp där du nattvandra­r tillsamman­s med två eller fler volontärer • En gul jacka • Mössa och vantar Läs mer och anmäl dig på www.nattvandra­rna.se

© PressReader. All rights reserved.