4 FAN­TAS­TIS­KA TRÄNINGSRESOR

Sockerdetox - - SIDAN 1 -

Fö­re­ställ dig en re­sa till so­len med trä­nings­ak­ti­vi­te­ter för al­la, någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta in­struk­tö­rer, ge­men­skap och av­kopp­ling. Från vå­ra re­sor kom­mer du hem full­tan­kad med ny ener­gi! Häng med på en upp­le­vel­se­re­sa ut­ö­ver det van­li­ga!

Ett smör­gås­bord av trä­nings­ak­ti­vi­te­ter i Por­tu­gal.

Hit­ta trä­nings­gläd­jen i he­ta Pal­ma.

Sol­säk­ra och ex­o­tis­ka Te­ne­ri a.

Yo­ga­boost och Trä­ning för kropp och själ på Kre­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.