TRAINING CAMP POR­TU­GAL

17 MARSˆ12 MAJ

Sockerdetox - - SIDAN 1 -

På här­li­ga Al­gar­ve­kus­ten kan du väl­ja fritt bland ett ti­o­tal pass om da­gen. Möt so­len un­der den här­li­ga mor­gon­jog­gen på stran­den, spring i pin­je­sko­gen och i ber­gen, väck krop­pen med yo­ga, ut­ma­na dig med hår­da fys­pass, bjud upp till dans­pass och in­spi­re­ras av kun­ni­ga fö­re­lä­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.