ÄT OCH LOGGA

Vad bru­kar du äta? Och hur känns det för dig? Var är­lig mot dig själv och vips kan de här ta­bel­ler­na va­ra otro­ligt ef­fek­ti­va va­pen i ditt krig mot soc­ker­su­get.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Logga vad du äter i två da­gar för att se vil­ken roll sock­ret spe­lar i ditt liv.

Den här kart­lägg­ning­en av di­na mat­va­nor är din läxa un­der de förs­ta två da­gar­na av din soc­ker­de­tox, men känn dig fri att fort­sät­ta skri­va en mat­dag­bok även un­der res­ten av da­gar­na och ef­ter att de 20 da­gar­na har gått. Var­je gång du äter nå­got så fyl­ler du i log­gen. Lägg till hung­er­siff­ror för in­nan och ef­ter du har ätit och ef­ter två da­gar kan du bör­ja lä­sa av vad som trig­gar dig att äta och vad du väl­jer att äta vid oli­ka till­fäl­len. Skriv ner allt, allt­så in­te ba­ra när du har ätit nå­got sött – det döl­jer sig soc­ker över­allt och det kan va­ra det dol­da sock­ret som gör att du stän­digt går med söt­sug. Skriv ock­så ner till­fäl­le­na när du blir söt­su­gen och när du ger ef­ter för su­get. Då blir det lät­ta­re för dig att klu­ra ut vil­ka al­ter­na­ti­va vägar du kun­de ha ta­git. Bör­ja skri­va!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.