FRUKOST

Kick­starta­din­dag­med­de­här­pro­te­in­pac­ka­de­mål­ti­der­na, så­hål­ler­du­söt­su­get­bor­ta.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Välj bland de här re­cep­ten och star­ta da­gen med en pro­te­in­pac­kad frukost som hål­ler dig mätt.

MIKRAD JORDNÖTSMÖRSHAVREGRÖT

Ta fram en mikrougns­ä­ker skål och blan­da 240 ml lätt­mjölk (el­ler osö­tad so­jamjölk el­ler an­nat mjöl­kal­ter­na­tiv), 50 g hav­re­gryn och en ny­pa salt. Til­la­ga i mikron på högs­ta eekt i 2 mi­nu­ter, blan­da sen i 2 tsk na­tu­rellt man­del- el­ler jord­nöts­smör och kryd­da med ka­nel. Kör åter­i­gen i mikron på högs­ta eekt i yt­ter­li­ga­re 30 se­kun­der, el­ler tills hav­re­gry­nen är mju­ka. Blan­da in­nan du äter.

Por­tio­ner 1 | Til­lag­nings­tid 5 min 300 kcal | 2 g mät­tat fett

CRUNCHY MANDELYOGHURT

Blan­da 1 tsk na­tu­rell man­del- el­ler jord­nöts­smör i 240 g na­tu­rell lät­tyog­hurt tills det blir slätt. Rör ner 2 msk mand­lar och strö över ka­nel för sma­kens skull.

Por­tio­ner 1 | Klart på 3 min | 311 kcal | 2 g fett

KO­KOS- OCH CASHEW-MÜS­LI

Den här är väl­digt lätt­la­gat! Ta 2 msk hav­re­gryn, 1 msk

cashewnöt­ter, 1 msk

ko­kos­fling­or, 1⁄8 tsk var­de­ra av ma­len ing­e­fä­ra och ma­len ka­nel i en skål. Ad­de­ra sen 70 ml

lätt­mjölk och blan­da väl. Ät som det är el­ler ställ in i mikron i 2 min i fall du fö­re­drar mju­ka­re, var­ma­re hav­re. Snac­ka om snacks!

Por­tio­ner 1 | Klar på 2 min 155 kcal | 5 g mät­tat fett

FRUKOST PÅ SPRÅNG

De­la ett hård­kokt ägg och lägg på en bric­ka till­sam­mans med en ost­bit och 8 sel­le­ri­bi­tar. Dip­pa i 12 g fär­dig­köpt hum­mus.

Por­tio­ner 1| Klart på 9 min 312 kcals | 6g mät­tat fett

ÄGGSTRA GOTT FRÅN ME­DEL­HA­VET

Vis­pa 1 ägg och 1 ägg­vi­ta till­sam­mans med 1 msk vat­ten. Het­ta sen upp 1 tsk oliv­ol­ja i en stek­pan­na och rör om äg­gen i pan­nan tills de får en fast kons­tis­tens. Lägg sen i 85 g hac­ka­de to­ma­ter, 75 g av­run­na vi­ta bö­nor från burk, 2 msk fe­ta­ost och 20 g grov­hac­ka­de ba­byspe­nat­blad.

Äggstra gott!

Por­tio­ner 1| Klart på 10 min | 291 kcal |5g mät­tat fett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.