FRU­KOSTAR

Lägg­till­frukt­tilldin­fru­ko­stoch­gör­di­na­morgnar­mer­färgspra­kan­de.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Be­håll pro­te­i­net från för­ra veckan, men till­sätt li­te frukt för sma­kens och ener­gins skull.

APRIKOS- OCH MANDELWRAP

Blan­da 1/8 tsk ma­len ka­nel, 1/4 tsk va­nil­jextrakt och 1 msk ski­va­de mand­lar och 60 g ri­cot­ta­ost med låg fett­halt. Bred på en li­ten full­kornstor­til­la och top­pa med 2 ski­va­de ap­ri­ko­ser. Rul­la ihop och hugg in!

Por­tio­ner 1 | Klar på 3 min 288 kcal | 3 g mät­tat fett

KRYDDIG AVOKADOBOWL

Fru­kostar, lun­cher mid­da­gar, mel­lan­mål... Må­len som du kan la­ga med qui­noa tar ald­rig slut i an­tal. Blan­da 60 g kokt qui­noa med 1 kokt ägg och 2 kok­ta

ägg­vi­tor. Top­pa sen med 1/8 avo­ka­do och 70 g to­mat­sal­sa. Strö över li­te salt, pep­par och

chili­pul­ver för sma­kens skull.

Por­tio­ner 1 |Klar på 20 min 303 kcal | 2 g mät­tat fett

HAVREGRYNSGRÖT MED ÄPP­LE, KA­NEL OCH VALNÖTTER

Låt 220 ml lätt­mjölk ko­ka upp och rör i 60 g hav­re­gryn. Vrid ner vär­men och låt små­putt­ra i 10 mi­nu­ter. Två mi­nu­ter in­nan hav­re­gry­nen har ko­kat fär­digt rör du i 1/2 hac­kat äpp­le och en ny­pa ma­len ka­nel. Lyft av från plat­tan och rör i en halv dl gre­kisk lät­tyog­hurt. Top­pa med 1 msk valnötter. Var­ning! Så gott att du nog ald­rig kom­mer att äta van­lig havregrynsgröt igen...

Por­tio­ner 1 | Fär­dig på 3 min | 295 kcal | 1 g mät­tat fett

JORDGUBBSKIWICRUNCH

Fyll en skål med na­tu­rell lät­tyog­hurt. Ski­va se­dan 80 g jord­gub­bar och 2 kiwi och lägg i skå­len Häll över 3 msk ski­va­de mand­lar. Sen är det ba­ra att sät­ta sig till bords och nju­ta!

Por­tio­ner 1| Klart på 2 min 318 kcal |0g mät­tat fett

PICKNICK-FRUKOST

Den här klas­si­kern pas­sar när som helst, bå­de i regn och sol­sken. Lägg 30 g ched­da­rost med låg fett­halt, en re­jäl ski­va skin­ka, 2 val­nöts­hal­vor och 1 pä­ron på en tall­rik el­ler skär­brä­da. Ser­ve­ra med en li­ten ka e med mjölk.

Por­tio­ner 1| Klart på 2 min | 297 kcal |4 g mät­tat fett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.