HUVUDMÅL

Fler här­li­ga lunch- och mid­dagsre­cept att väl­ja bland ut­ö­ver re­cep­ten i fas 1.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Nu får du fler smar­ri­ga al­ter­na­tiv till lun­cher och mid­da­gar som kom­mer att hål­la dig mätt länge.

SPE­NAT- OCH BULGURSALLAD, MED GRA­PE­FRUKT OCH GRILLAD KYCK­LING

Vis­pa 1 tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger,2 tsk oliv­ol­ja, 1⁄4 tsk tor­kad tim­jan och 1⁄4 tsk pres­sad vit­lök med en ga el tills allt är väl blan­dat. Ställ dres­sing­en åt si­dan. Lägg se­dan upp 50 g ba­byspe­nat och 100 g kokt bulgur i en skål. Top­pa med 150 g gra­pe­frukt­ski­vor och 85 g grillad kyck­ling sku­ren i ski­vor. Häll över dres­sing­en.

Por­tio­ner 1 |Klar på 15 min 388 kcal | 2 g mät­tat fett

FÄNKÅLSCOLESLAW MED LAX OCH VI­TA BÖ­NOR

Blan­da 1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger, 2 tsk oliv­ol­ja, 1⁄2 tsk tor­kad ore­gano och 1⁄2 tsk dijon­se­nap som dres­sing till co­le­slawen. Blan­da se­dan 90 g tunt ski­vad fänkål, 30 g ri­ven mo­rot, 30 g tunt ski­vad gur­ka och 250 g vi­ta bö­nor på burk (skölj­da och av­run­na) i en skål. Rör om väl och blan­da i dres­sing­en. Vänd ner 80 g ungs­ba­kad lax, sen är det ba­ra att hug­ga in!

Por­tio­ner 1 | Klar på 15 min | 463 kcal | 2 g mät­tat fett

BENTOLÅDA

Det här blir en per­fekt pro­te­in­rik lunchlå­da att ta med till job­bet: pac­ka ner ett hård­kokt ägg med 30 g ched­da­rost, 150 g körs­bärsto­ma­ter, 60 g fär­dig­köpt hum­mus och ett halvt full­korn­spi­ta­bröd.

TERIYAKIBIFF MED BROC­CO­LI

70 ml te­riy­a­kisås

7 ml so­jas­ås

340 g bi , strim­lad

450 ml kyck­ling­bul­jong

230 g full­korns­ris

2 tsk raps­ol­ja

1⁄2 lök, hac­kad

1 röd pap­ri­ka, hac­kad

300 g broc­co­li­bu­ket­ter

2 tsk majs­mjöl

1⁄4 tsk röd­pep­par­korn

2 msk ros­ta­de se­sam­frön

1/ Häll te­riy­a­kiså­sen över bi en i en stor skål. Täck med plast­fo­lie och ställ i ky­len i i 1–10 tim­mar.

2/ Låt bul­jong­en och ri­set ko­ka upp i en ka­strull, låt sju­da i 40 mi­nu­ter el­ler tills allt vat­ten är ab­sor­be­rat.

3/ Het­ta upp ol­jan i en wok­pan­na och til­la­ga lö­ken, pap­ri­kan och broc­co­lin i 5 mi­nu­ter. Lägg se­dan i en se­pa­rat skål.

4/ Låt bi en rin­na av sam­ti­digt som du tar va­ra på te­riy­a­kiså­sen som rin­ner av. Dop­pa köt­tet i majs­mjö­let och lägg i wo­ken och fräs på hög vär­me i 3 mi­nu­ter. Ad­de­ra se­dan grön­sa­ker­na, pep­par­kor­nen och åter­sto­den av te­riy­a­kiså­sen och låt tilla­gas i yt­ter­li­ga­re 2 mi­nu­ter.

5/ Ser­ve­ra te­riy­a­ki­köt­tet och grön­sa­ker­na över ri­set och strö över se­sam­frö­na. Vem be­hö­ver egent­li­gen ta­ke­a­way?

Por­tio­ner 4 | Klart på 15+60 min 462 kcal | 6 g mät­tat fett

VATTENMELON-OCH FETASALLAD

2 msk li­me­juice

2 msk apel­sin­juice

1 msk scha­lot­ten­lök, hac­kad

1⁄4 tsk salt

2 1⁄ 2 msk oliv­ol­ja

120 g ruc­co­la

200 g vattenmelon, tär­nad

20 g färsk myn­ta, hac­kad

85 g fe­ta­ost, smu­lad el­ler tär­nad. 1 Ta fram en mel­lanstor skål och blan­da li­me­juice, apel­sin­juice, scha­lot­ten­lök och salt. Vis­pa sam­ti­digt som du häl­ler i ol­jan grad­vis.

2 Blan­da ruc­co­la, vattenmelon, myn­ta och fe­ta­ost i en stor skål. Häll över dres­sing­en och blan­da om för­sik­tigt. Ser­ve­ra ome­del­bart el­ler vän­ta med att häl­la över dres­sing­en tills du ska ser­ve­ra. Por­tio­ner 1 | Klar på 5 min

165 kcal | 4 g mät­tat fett

TONFISKPASTASALLAD MED GRÖNT

Blan­da ihop en dres­sing ge­nom att vis­pa 1 msk ci­tron­juice, 2 tsk oliv­ol­ja, 1⁄4 tsk tor­kad ba­si­li­ka och 1⁄4 tsk pres­sad vit­lök. Lägg 140 g kokt full­kornspas­ta över en bädd av 30 g blan­da­de grö­na blad. Lägg på 3 msk

svar­ta oli­ver och 70 g av­run­nen

ton­fisk från burk (sor­ten med vat­ten­ba­se­rat lag).Top­pa med dres­sing­en. Klart.

Por­tio­ner 1 | Klar på 7 min 396 kcal | 2 g mät­tat fett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.