SOCKERLÅG FÖR ALL­TID

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Nu har du fej­sat di­na soc­ker­de­mo­ner och spar­kat de­ras rum­pa. Hur hål­ler du dem kvar på av­stånd?

Nu när du har gett smaklö­kar­na en om­start och bör­jat hit­ta for­men ut­an soc­ker är det dags att åter­in­fö­ra sö­ta god­sa­ker i ditt liv. Men hur ska du kun­na bör­ja äta soc­ker igen ut­an att full­stän­digt fal­la till­ba­ka i gam­la hjul­spår igen? Följ vår smar­ta stra­te­gi så kom­mer du att nju­ta fullt ut av de små söt­sa­ker du väl­jer att äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.