EFTERRÄTTER

Sö­ta des­ser­ter med mi­ni­malt med till­satt soc­ker, som fak­tiskt är bra för dig? Finns de? Japp – här är de, 5, ut­sök­ta raw efterrätter. Håll till go­do! Por­tio­ner 12 | 746 kcal/por­tion 35 g mät­tat fett | 80 min†

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Des­ser­ter med mi­ni­malt med till­satt soc­ker och som är bra för din hälsa? Ja, tack!

TROPISK CITRONCHEESECAKE IN­GRE­DI­EN­SER

360 g ur­kär­na­de dad­lar

170 g valnötter

115 g ka­ka­o­nibs

1 ½ tsk va­nilj­pul­ver

450 g cashewnöt­ter,

blöt­lag­da i 4 tim­mar

100 g ri­ven ko­kos

330 ml ko­kos­ol­ja

Juice från 9 ci­tro­ner

Skal från 1 ½ ci­tron

15 drop­par ci­t­ron­ol­ja

110 g xy­litol

½ tsk gurk­me­ja

GÖR SÅ HÄR

Mixa valnötter, ka­ka­o­nibs och va­nilj­pul­ver i en mix­er för att gö­ra själ­va ka­klag­ret. Ställ se­dan åt si­dan. Den gu­la krä­men gör du ge­nom att mixa res­ten av in­gre­di­en­ser­na. Fyll se­dan 12 glas med kak­mix­en, häll ett la­ger av den gu­la krä­men upp till hälf­ten, ställ se­dan in gla­sen i ky­len i en tim­me. Ta ut gla­sen och lägg på ett yt­ter­li­ga­re ka­kla­ger och ett gult la­ger. Ställ in i ky­len i en tim­me. Klart! Viss­te du att... Dad­lar in­ne­hål­ler rik­ligt med po­tas­si­um, som bland an­nat an­ses va­ra bra för mat­smält­ning­en.

CHOKLADMOUSSE DE LUXE

Por­tio­ner 12 | 254 kcal/port | 125 min

6 avo­ka­do 480 g ur­kär­na­de dad­lar, blöt­lag­da i 4 tim­mar 1 ½ msk va­nil­jextrakt 140 g ka­ka­o­pul­ver ½ tsk salt Allt du be­hö­ver gö­ra är att läg­ga al­la in­gre­di­en­ser i en blen­der och mixa på max. Lägg i 12 små glas, gar­ne­ra med bär el­ler tor­ka­de blom­blad (ät­ba­ra så­da­na...) och sätt in i ky­len i 2 tim­mar. Viss­te du att... avo­ka­do är bra för din hy och kan hjäl­pa dig att bli av med otrev­li­ga ut­slag.

GA­LET GOD BROWNIE

Por­tio­ner 12 | 862 kcal/port | 130 min

Bas: 700 g ur­kär­na­de dad­lar 230 g valnötter 230 g pe­kan­nöt­ter 120 g ka­ka­o­pul­ver 2 tsk havs­salt Top­ping: 480 ml ko­kos­ol­ja, smält 120 g ka­ka­o­pul­ver 4 msk aga­ve­si­rap 1 tsk havs­salt En nä­ve hal­lon

Mixa bas-in­gre­di­en­ser­na tills de blir som en en­da fast mas­sa. För­de­la jämt i 12 glas. Mixa ihop allt till top­ping­en (ut­om hal­lo­nen ) tills det blir slätt, häll i gla­sen. Sätt in i ky­len i 1 tim­me. ta ut och de­ko­re­ra med hal­lo­nen. Ta-da! Viss­te du att... ka­kao in­ne­hål­ler mas­sor med hjärt-kärl­boos­tan­de in­gre­di­en­ser!

PINA COLADA-KAKA

Por­tio­ner 12 | 450 kcal/port | 130 min

Ba­sen: 175 g ur­kär­na­de dad­lar 320 g tor­kad ana­nas 100 g ri­ven ko­kos 115 g mand­lar 70 g maca­da­mi­a­nöt­ter ½ tsk salt Krä­men: 225 g cashewnöt­ter ½ ana­nas, ska­lad 60 ml ko­kosnek­tar 75 ml ko­kos­ol­ja 10 drop­par va­nil­jextrakt

Blöt­lägg dad­lar­na och den tor­ka­de ana­na­sen i minst 1 tim­me. Mixa med res­ten av ba­singre­di­en­ser­na och för­de­la se­dan jämt i 12 glas. Blan­da in­gre­di­en­ser­na till krä­men och fyll gla­sen med den­na. Gar­ne­ra med maca­da­mi­a­nöt­ter och ana­nas. Viss­te du att... ana­nas in­ne­hål­ler mangan som an­ses va­ra ener­gi­boos­tan­de.

BLÅBÄRSPUDDING

Por­tio­ner 12 | 345 kcal/port | 130 min

Bas: 140 g valnötter 60 g ri­ven ko­kos 190 g ur­kär­na­de dad­lar

1 tsk havs­salt Fyll­ning: 180 g cashewnöt­ter, blöt­lag­da 360 g blå­bär 130 ml ko­kos­ol­ja 1 msk ste­via 1 msk va­nillj­pul­ver ⅓ tsk havs­salt

Ba­sen är in­te ett mås­te, men om du vill ha med den: mixa allt i ett food­pro­ces­sor och lägg i 12 glas. El­ler så går du rakt på fyll­ning­en: Stop­pa in­gre­di­en­ser­na till den­na i en blen­der och kör! Lägg i gla­sen. Gar­ne­ra med blå­bär. Låt stå i ky­len i 2 tim­mar. Viss­te du att... fla­vo­no­i­der­na i blå­bär sägs för­bätt­ra ditt min­ne. Glöm in­te det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.