HUNG­ER I SIFF­ROR

Skriv ner siff­ror­na i mat­dag­bo­ken för att av­gö­ra din hung­er.

Sockerdetox - - DAG 1-5 -

1 Så hung­rig att jag kan svim­ma!

2 Ma­gen kur­rar högt

3 Fak­tiskt rätt hung­rig

4 Jag kan tän­ka mig att äta nå­got

5 Jag kla­rar mig ut­an att äta just nu

Och sam­ma sak när du har ätit:

1 Fort­fa­ran­de hung­rig. Kun­de lätt äta mer

2 Jag är mätt men in­te helt nöjd

3 Jag kän­ner mig gans­ka nöjd

4 Jag är propp­mätt!

5 Så mätt att jag mår il­la...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.