KYL TILL PERFEKTION

Få ut det mesta av di­na nyt­ti­ga god­sa­ker med rätt tem­pe­ra­tur.

Sockerdetox - - DAG 1-5 -

2-3°C Den ide­a­la tem­pe­ra­tu­ren för att hål­la då­li­ga bak­te­ri­er bor­ta.

TIPS: Kall luft sjun­ker så ha till ex­em­pel rå kött­färs på en hyl­la långt ner.

4-5°C Störs­ta de­len av ky­lens tem­pe­ra­tur. Här kan du ha öpp­na­de bur­kar och me­je­ri­er.

TIPS: Ha mjöl­ken i dörr­hyl­lan och de in­lag­da röd­be­tor­na up­pe.

13°C Gru­kans ide­al­tem­pe­ra­tur för att va­ra knap­rig.

TIPS: Vi­ra in den i en köks­hand­duk och lägg den på övers­ta hyl­lan.

21°C Läm­na vat­ten­me­lo­nen fram­me för att öka hal­ten av ly­ko­pen.

TIPS: Kyl ner me­lo­nen pre­cis in­nan du ska äta den för att få den frä­scha, upp­fris­kan­de sma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.