HAVRERISOTTO MED KYCK­LING OCH SPARRIS

Sockerdetox - - DAG 6-12 -

3 tsk ci­tron­juice 1⁄4 tsk salt 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta 4 tsk oliv­ol­ja 450g kyck­ling­lår ut­an skinn el­ler ben

450 g sparris, än­dar­na bort­tag­na 1 li­ter grön­saks­bul­jong 1 hac­kad gul lök 1 hac­kad scha­lot­ten­lök 2 msk tor­ka­de sal­vi­ab­lad ⁄4 tsk svart­pep­par 40 g pärl­gryn (ett slags korn­gryn)

1/ Ta fram en stor ka­strull, en skär­brä­da, värm upp ug­nen till 200° och klä en ugns­form med fo­lie.

2/ Ta fram en stor skål och vis­pa till en ma­ri­nad av ci­tron­juice, salt, vit­lök och 1 tsk av ol­jan. Vänd ner kyck­ling­en och spar­ri­sen i det­ta .

3/ Ef­ter en stund läg­ger du kyck­ling­en i ugns­for­men och tilla­gar i 25 min. Un­der de sis­ta 10 mi­nu­ter­na läg­ger du även i spar­ri­sen i for­men.

4/ Me­dan kyck­ling­en är i ug­nen så häl­ler du i bul­jong­en i ka­strul­len och lå­ter ko­ka i 5 min, där­ef­ter lyf­ter du bort ka­strul­len från pan­nan.

5/ Het­ta upp kvar­va­ran­de ol­ja i en stor ka­strull. Lägg i den gu­la lö­ken och scha­lot­ten­lö­ken och låt ko­ka i 5 min, blan­da om. Lägg i sal­vi­an och svart­pep­parn och ko­ka i 1 min, sänk se­dan vär­men och blan­da i pärl­gry­nen och ko­ka i yt­ter­li­ga­re 2 min.

6/ Häll i 200 ml bul­jong och låt allt­sam­mans sju­da. Låt pärl­gry­nen su­ga upp väts­kan, var­på du häl­ler på mer bul­jong. Fort­sätt så tills pärl­gry­nen är mö­ra och krä­mi­ga.

7/ Lyft av ka­strul­len från plat­tan. Ser­ve­ra risot­ton top­pad med kyck­ling och sparris. Su­per­gott!

Por­tio­ner 2 | Fär­dig på 45 min | 467 kcal | 4 g mät­tat fett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.