YO­GA BORT SOC­KER­SU­GET

Sockerdetox - - DAG 6-12 -

Ja­ga bort cra­vings med yo­ga, går det? Japp, för yo­gan kom­mer att hjäl­pa dig att sam­la ihop di­na tan­kar så att du blir kom­pis med krop­pen igen. På si­dan 117 finns ett yo­ga­pass som du kan trä­na. El­ler så går du till din lo­ka­la yo­gastu­dio. Nu­me­ra er­bju­der även många gy­man­lägg­ning­ar yo­ga­klas­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.