SPICE IT UP

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

Du kom­mer att mär­ka att vi har ka­nel och ing­e­fä­ra i många av vå­ra rät­ter. Det är för att de här he­ta kryd­dor­na ger dig mas­sor av smak sam­ti­digt som de in­te in­ne­hål­ler nå­got soc­ker. Sär­skilt ka­nel har i vis­sa stu­di­er ock­så kun­nat sän­ka blod­sock­ret, vil­ket har be­ty­del­se för krop­pens för­må­ga att brän­na fett. Kryd­da yog­hurt, popcorn, keso – mmmm!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.