Ar­la­par­ken by­ter namn

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · ÅRSTA · ENSKEDE · VANTÖR -

ÅRS­TA. Den nya, pla­ne­ra­de par­ken som ska lig­ga i öst­ra de­len av Val­la, mot Jo­han­nes­hovs­vä­gen/Årsta­vä­gen, och är en del av Års­ta­strå­ket, har fått ett nytt namn: Väständ­a­par­ken istäl­let för Ar­la­par­ken.

In­ne­hål­let blir det­sam­ma som man tänkt från bör­jan, med bland an­nat ute­gym, na­tur­lek­plats och grill­plats och he­la par­ken blir 13 000 kvm stor. Nam­net Väständ­a­par­ken häng­er ihop med nam­net på ett kvar­ter i om­rå­det.

Bygg­start är pla­ne­rad till vå­ren 2021 och klart i slu­tet av 2022.

ILLUSTRATI­ON: SWECO

VISION. Väständ­a­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.