Le­na Cronqvist

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 27 -

Vi­sas t o m 25 ok­to­ber 2020

Le­na Cronqvist är en av Sveriges mest upp­märk­sam­ma­de konst­nä­rer. I den hyl­la­de ut­ställ­ning­en vi­sas verk från 1960-ta­let fram till idag i form av må­le­ri, gra­fik, teck­ning, skulp­tur och tex­ti­la verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.