Van­sin­nigt att gö­ra Skans­kvarns­sko­lan till stor­sko­la

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Mi­chael Nor­din

En av Årstas mest po­pu­lä­ra sko­lor, Skans­kvarns­sko­lan, får sitt ele­van­tal näs­tan för­dubb­lat upp till un­ge­fär 1 000 ele­ver, när man byg­ger en ny gym­nas­tik­hall med lek­tions­sa­lar, med me­ra. Van­sin­nigt när man ska be­byg­ga sto­ra de­lar på Årsta­fäl­tet. Var­för in­te byg­ge fler sko­lor där?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.