Hur länge ska vi be­hö­va vara in­låsta?

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - In­låst pen­sio­när

Jag är pen­sio­när se­dan åt­skil­li­ga år, och fram till mars må­nad i år lev­de jag ett nor­malt liv, sköt­te mi­na an­ge­lä­gen­he­ter, träf­fa­de folk, gick på för­e­nings­e­ve­ne­mang, gjor­de ut­flyk­ter, res­te ut­om­lands och så vi­da­re.

Men se­dan kom co­ro­na­vi­ru­set, och jag är nu­mer in­te ens be­trodd att åka buss i stan. Smit­to­ris­ken syns mi­ni­mal, med tan­ke på att de bus­sar jag ser vid min egen gau­kors­ning van­li­gen har högst fem pas­sa­ge­ra­re.

Po­li­ti­ker­nas ta­fatt­het när det gäl­ler sjuk­do­men ing­er ing­et för­tro­en­de till de­ras fort­sat­ta om­dö­me. I tre må­na­der har jag som en ly­dig med­bor­ga­re av­stått från allt nor­malt liv, men hur länge ska jag, och vi and­ra, or­ka fort­sät­ta med det?

Risk­grupp ja, men den som und­vi­ker hem­tjänst och sto­ra fa­mil­je­träf­far fö­re­fal­ler mind­re ut­satt. Vac­ci­net lå­ter vän­ta på sig, och tes­ter­na tycks vara mind­re på­lit­li­ga.

I min ål­der har jag upp­levt fle­ra svå­ra in­flu­en­sae­pi­de­mi­er där sam­häl­let fun­ge­ra­de nor­malt än­då. Pan­de­min blev en pan­hy­ste­ri. Pri­set åter­står att be­ta­la, och det blir högt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.