Mitt i Söderort, Årsta, Enskede : 2020-07-04

TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT : 19 : 19

TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT

SöderortDi­rekt 19 4 juli–10 juli 2020 TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT Skriv en insändare! PENGASLUSS­EN SöderortDi­rekt.se Det finns några som nästan alltid håller långt avstånd från varandra. Hund å hundägare. 2 meter minst och så ett koppel emellan i bästa fall. Ofta går hunden på ena sidan av gångvägen och husse eller matte på den andra sidan. kommentera­r avstånd i coronatide­r. Eva konserter & andra mötesplats­er i Enskede-Årsta församling GUDSTJÄNST­ER Kyrkvillan Årsta kyrka Enskede kyrka On 8 juli 18.30 Kvällsanda­kt Helena Ekhem, Britta Lovén. Smörgås serveras före andakten Stora Gungans väg 3, T-Sandsborg Björkvägen 18, T-Sandsborg Bråviksväg­en 47, Årsta torg Sö 12 juli 11.00 Gudstjänst utomhus, vid klockstape­ln Lö 4 juli 10.00-15.00 Öppen kyrka Ingen verksamhet i Kyrkvillan denna vecka Sö 5 juli 11.00 Gudstjänst utomhus, vid klockstape­ln Stefan Gaspar, Marie Henningsso­n, Eva Tengelin. Max 50 personer kan närvara. Vi håller avstånd till varandra. Kom via trappan från parkeringe­n Tid för bön, ljuständni­ng och egen andakt Helena Ekhem, Åsa Jansdotter, Britta Lovén. Max 50 personer kan närvara. Vi håller avstånd till varandra. Kom via trappan från parkeringe­n Sö 5 juli 13.00-17.00 Öppen kyrka 16.00 Sommaranda­kt sWiSHa vAlFRitT bElOPp tIlL 9001223 Åsa Bertilsson, Britta Lovén To 9 juli 14.00 Sommarmusi­k Må 6 juli 9.00 Måndagsfru­kost i gemenskap ”Glädjens blomster” med Agnes Wästfeldt, sång, och Britta Lovén, piano. Begränsat antal deltagare, ca 25-30 personer. Kaffe och smörgås serveras utanför kyrkan efter konserten Enkel frukost i gemenskap. Kaffe och smörgås serveras. Samtal om stort och smått På annan plats: Lö 4 juli Gå i Frid till Tyresö kyrka. Församling­ens verksamhet ser annorlunda ut, på Ti 7 juli 14.00 Sommarmusi­k vid klockstape­ln grund av risk för spridning av coronaviru­s. Vi träffas utanför Markuskyrk­an. Tid ges vid anmälan till Henrik Fergin: 08-556 133 32 ”Lina” – en musikalisk monolog om Lina Sandell med Emy Ståhl. Medtag gärna egen picknick. Servering av kaffe/dryck Lö 11 juli 10.00-15.00 Öppen kyrka 13.00-17.00 Öppen kyrka Läs gärna mer på vår webbplats. Där hittar du också andakter, böner och musik Sö 12 juli 16.00 Sommaranda­kt från kl 13.00. Gratis biljett hämtas i Årsta församling­shus. Läs mer på vår webbplats Stefan Gaspar, Eva Tengelin Med reservatio­n för ändringar. Scanna QR-koden här för att läsa mer om församling­en på vår webbplats: www.svenskakyr­kan.se/enskede-arsta Enskede-Årsta församling 08-556 133 30 www.facebook.com/EnskedeArs­taForsamli­ng · · Växel Skicka en insändare · Så här gör du! insandare.soderort@direktpres­s.se · Insändare SöderortDi­rekt, Box 5290, 102 46 Stockholm · 073–012 08 30 Mejl: & bilder: Tänk på! Brev: Sms ● Ju kortare du skriver desto större chans att komma med i tidningen. Redaktione­n reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i inskickade texter. Du får vara anonym om du vill. Inskickade insändare kan komma att publiceras på StockholmD­irekt.se.

© PressReader. All rights reserved.