Tre­da­garslä­ger

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - NYHETER · SÖDERORT -

● Vad? Ett tre­da­gars-läger i självförsv­ar för barn i åld­rar­na 7–11 och 12–16. De lär sig bland an­nat slag- och spark­tek­ni­ker och att ta sig ur grepp. Läg­ret kos­tar peng­ar.

● Var? Ute­gym­met i Sto­ra Skön­dal, vid Drev­vi­ken

● Hur an­pas­sar sig läg­ret till co­vid-19? Trä­ning­ar­na de­las upp i mind­re grup­per. I möj­li­gas­te mån ska barn som re­dan um­gås var­dag­li­gen trä­na ihop. Red­skap des­in­fi­ce­ras och mun­skydd an­vänds vid kon­tak­töv­ning­ar. Vid mins­ta för­kyl­nings­sym­tom får man in­te del­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.