1 Grö­na vå­Gen 2.0 2 Frans­ka lyxtvå­lar May­bel­li­ne 3 Fyl­ler 100 år! För Fan­ta­syFan­tas­ter

Solo - - JUNI - Karin nordin

Var­så­god – här är någ­ra gre­jer att hål­la koll på nu i ju­ni.

Var tred­je svensk vill od­la eg­na grön­sa­ker, fruk­ter och bär, en­ligt Plan­ta­gens rapport Växtt­ren­der. Mest od­lings­sug­na är unga kvin­nor. Bland de sto­ra tren­der­na 2015 hit­tar vi ol­di­es som blom­kål och nor­dis­ka su­per­bär. Det bäs­ta sät­tet att upp­da­te­ra ditt badrum? Pla­ce­ra en lyx­ig tvål på hand­fa­tet! Vi äls­kar ny­gam­la mär­ket Victor Vas­si­er, och all­ra helst la­ven­deltvå­len. En flas­ka blir din för 95 kr. I år fyl­ler ma­ke­upjät­ten May­bel­li­ne, som vi kan tac­ka för en rad beautyfavoriter ge­nom åren, 100 år! Kol­la in de här gam­la go­ding­ar­na från back in the day, och an­non­sen från 1920-ta­lets New York.

En ny­het i den glöd­he­ta fan­ta­sy­gen­ren är att ”I lju­sets makt”, förs­ta de­len i den haj­pa­de Grishatri­lo­gin, nu finns på svens­ka. Räk­na med klas­sisk fan­ta­sy­te­ma­tik, kär­lek, pas­sion, ma­gi och mas­sor av spän­ning.

Dröm­mer du ock­så om att va­ra din egen bon­de?

AV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.