Hur sty­lar jag moc­ka?

Solo - - MODE -

Jag har sett myc­ket moc­ka­plagg i bu­ti­ker­na men jag kän­ner mig li­te osä­ker på hur jag ska bä­ra dem ut­an att det ser över­sty­lat ut. Kan in­te rik­tigt se mig själv i en ty­pisk 70-tal­sout­fit ut­an vill hål­la det mer dis­kret.

el­la

svar: Jag för­står vad du me­nar! Moc­ka är dock li­ka snyggt i en mi­ni­ma­lis­tisk ba­sout­fit till­sam­mans med di­na fa­vo­ritjeans och en en­kel t-shirt. El­ler var­för in­te en moc­kaklän­ning och Con­ver­se? Su­per­fint!

1

1.

2

sol­glas­ö­gon, Ac­ne, 2 395 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.