Trä­ning­en fun­kar in­Te!

Solo - - HALSA -

Jag äls­kar att trä­na, tes­tar of­ta nya trä­nings­for­mer och spring­er re­gel­bun­det. Trots att jag trä­nar fle­ra gång­er i vec­kan ser jag in­te sär­skilt välträ­nad ut. Vad gör jag för fel?

Jessica

Svar: Du be­hö­ver ett mer ut­ta­lat mål med din trä­ning för att se en tyd­lig för­änd­ring. Vill du gå ner i vikt, springa snab­ba­re el­ler kun­na gö­ra tju­go arm­häv­ning­ar på tår­na? När du vet vad du är ute ef­ter är det lät­ta­re att pla­ne­ra din trä­ningsru­tin för att nå det där må­let. Om du tes­tar nya sa­ker he­la ti­den är det bra att log­ga di­na trä­nings­pass så att du in­te trä­nar för myc­ket av sam­ma sak el­ler läg­ger tid på fel typ av trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.