Pim­Pa Hälso­ma­ten

Solo - - HALSA - Ski­va och frys in bi­tar. Kläm ur över­bli­ven fukt när du ti­nar upp dem.

Ny­li­gen öpp­na­de trä­nings­mär­ket Lu­lu­le­mon ett showroom i Sve­ri­ge, som jag läng­tat! Lu­lu­le­mons skö­na plagg är så snyg­ga att du kom­mer vil­ja ha dem ut­an­för gym­met. Om du in­te kan ta dig till Stock­holm går det att be­stäl­la frakt­fritt på eu.lu­lu­le­mon.com.

Nyt­tig mat är säl­lan den go­das­te. Här är fem sätt att gö­ra

hälso­ma­ten li­te här­li­ga­re.

Grönkål – för bit­tert? Pres­sa li­te ci­tron­juice över el­ler släng någ­ra blad i en smoot­hie.

sport-bh, 635 kr

shorts, 635 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.