SJALVSAKER I BI­KI­NI

Solo - - INBOX -

Det var väl­digt stär­kan­de att lä­sa re­por­ta­get om tje­jer­na som kom­mit över si­na kom­plex. Jag har köpt mig en bi­ki­ni och tän­ker hänga på stran­den i som­mar, för förs­ta gång­en på fle­ra år. Tu­sen tack! elin

Svar: Un­der­bart att hö­ra, Elin. Vi blir så him­la gla­da att hö­ra det. Ha en fan­tas­tisk som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.