Fros­sa i frun­ch

Vad vo­re en frun­ch ut­an ame­ri­kans­ka pann­ka­kor? De här gyl­le­ne smak­bom­ber­na in­ne­hål­ler pum­pa och ger sam­ma till­freds­stäl­lel­se som si­na ame­ri­kans­ka ku­si­ner, plus att de är nyt­ti­ga. En mix av frukost och lunch – frun­ch – är vår favvomål­tid lata helg­morg­nar.

Solo - - VÄLKOMMEN! - saM­Manställt aV Ka­ta­ri­na Mu­hr foto ul­ri­Ka EK­bloM

PumPaPann­ka­kor

• 1 kg but­ter­nut­pum­pa

• 3 ägg

• 1 dl din­kel­mjöl full­korn

• 1 tsk bak­pul­ver

• 1 ½ tsk ma­len ka­nel

• 1 krm salt

• raps­ol­ja till stek­ning tIll ser­ve­rIng:

• 200 g rökt skin­ka i tun­na ski­vor (el­ler bacon)

• lönn­si­rap

In­gre­dI­en­ser (4 portIoner): gör så här:

1. sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. De­la pum­pan längs med och gröp ur kär­nor­na.

3. lägg pum­pa­hal­vor­na med snittsi­dan ner i en smord form och ba­ka tills köt­tet är helt mjukt (cir­ka 30 min).

4. låt pum­pan sval­na och gröp ur köt­tet med en sked i en stor bun­ke. Mo­sa el­ler mixa slätt.

5. Vis­pa ihop äg­gen och rör i dem.

6. Rör sam­man de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och blan­da i dem.

7. Het­ta upp li­te ol­ja i en stek­pan­na och stek drygt plätt­sto­ra pann­ka­kor cir­ka 2-3 min på var­je si­da.

8. stek skin­kan has­tigt ut­an fett, ba­ra nå­gon mi­nut på var­je si­da.

9. ser­ve­ra med lönn­si­rap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.