KöKs-piff på en mi­nut

Pif­fa till köks­bän­ken ge­nom att ska­pa små stil­le­ben av färs­ka kryd­dor, en snygg mor­tel, oliv­ol­ja och en bric­ka. lu­ta en snygg skär­brä­da mot väg­gen. När du ska­par grup­per av sa­ker istäl­let för att spri­da ut dem längs väg­gen, får du ett mer väl­ba­lan­se­rat in

Solo - - HEMMA -

Jag älskar när funk­tio­nel­la möb­ler ock­så är snyg­ga! Den här pal­len är både prak­tisk och tren­dig tack va­re dess gråa ku­lör och smar­ta

trapp­funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.