Pos­ta med Pri­de

Solo - - MAJ -

I da­gens sve­ri­ge är mång­fald en själv­klar­het. Det vill pos­ten vi­sa ge­nom ett nytt fri­mär­ke med Pri­de­flag­gan. Fri­mär­ket är form­gi­vet av konst­nä­ren li­sa Rydell och finns att klist­ra på kär­leks­brev

och an­nan vik­tig post från den 4 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.