Theré­ses tips till dig som vill star­ta ka­nal

Solo - - DU DU DU -

Du mås­te pub­li­ce­ra kon­ti­nu­er­ligt och se

din ka­nal som ett fö­re­tag med en plan och en stra­te­gi. In­ve­ste­ra peng­ar i det du vill gö­ra.

Se även din när­va­ro i so­ci­a­la me­di­er

som ett jobb!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.