Må­na­dens beau­ty ba­be

Vi äls­kar blog­ga­ren och hen­nes regn­bågs­fär­ga­de hår. Just nu är hon an­sik­tet ut­åt för web­s­ho­pen Myt­he­re­sa.com. För SO­LO be­rät­tar hon om si­na mo­de- och skön­hetsfa­vo­ri­ter.

Solo - - BEAUTY - An­nI­KA nor­mAn

Har du nå­got rik­tigt bra skön­hets­tips? – Jag an­vän­der all­tid sol­skydds­fak­tor, det är a och o för min hy. Till mitt hår an­vän­der jag en fukt­mask för att få det mjukt

och glän­san­de. En beau­ty­pro­dukt du in­te kan va­ra ut­an? – En doft som he­ter ”Mo­dern Mu­se” från Es­tée Lau­der.

Jag ba­ra äls­kar den! Har du någ­ra ”fashion no-no’s”? – Jag har lärt mig att im­puls­köp kan slu­ta rik­tigt då­ligt. Se­nast köp­te jag ett gäng vin­ta­getrö­jor i Pa­ris och tog med mig dem hem till Ko­rea men väl hem­ma kän­des dem

in­te alls li­ka rätt läng­re. Hur räd­dar du en trist out­fit? – Med coolt, regn­bågs­fär­gat hår, ha­ha. Nä jag skäm­tar ba­ra. Jag tyc­ker att man kan hot­ta upp en out­fit med hjälp av snyg­ga ac­ces­so­a­rer. Ett par schyss­ta an­kel­boots, el­ler skor över­lag fak­tiskt, och ett par coo­la sol­glas­ö­gon! Jag har ett gäng sto­ra ring­ar och ör­häng­en som jag äls­kar. I vår

kom­mer jag fo­ku­se­ra myc­ket på ör­häng­en.

Ire­ne Kim

AV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.