Smart skön­het

Dags för vår­städ­ning i sminkväs­kan. Här är 12 nya pro­duk­ter som åter­fuk­tar och re­pa­re­rar in­nan som­mar- sä­song­en sät­ter igång.

Solo - - BEAUTY - AV KA­tA­rI­nA mu­Hr AnnA ZEt­tEr­bErg

Örn­gott av bo­mull kan ge kud­drän­der i an­sik­tet. Ett örn­gott i si­den är som mest skon­samt för din hud.

Vänd si­da på kud­den du so­ver på och byt örn­gott två gång­er i vec­kan för att und­vi­ka att so­va på bak­te­ri­er. Det här är sär­skilt vik­tigt om du har myc­ket pro­duk­ter i hå­ret som läg­ger sig på örn­got­tet.

Okej, det är knap­past en ny­het att du so­ver bätt­re om du var­var ner en stund in­nan du går och läg­ger dig. Men det tål att upp­re­pas. Stress kan dess­utom ge fin­nar

och en ofräsch lys­ter i hu­den. Ef­ter en vår med väx­lan­de vä­der kan läp­par­na kän­nas tor­ra och knast­ri­ga. Som tur är finns det bå­de pe­e­lings,

masker och åter­upp­byg­gan­de kräm för läp­par­na.

OcH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.