Vux­en Ve­goglass

Solo - - FITNESS -

la­gom till som­ma­ren lan­se­rar Go coconuts, vars glas­sar är ba­se­ra­de på ko­kos­mjölk, två li­te vux­na­re sma­ker: en med mint och en med kaf­fe. Gott sä­ger vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.