Na­tur­ligt gott

Solo - - MAT, MAT, MAT! - Ka­ta­ri­na Mu­hr Co­loM­bus leth

Mat på re­na, na­tur­li­ga rå­va­ror är pre­cis det vi läng­tar ef­ter la­gom till för­som­ma­ren. De här re­cep­ten är av­ska­la­de, frä­scha och full­pac­ka­de

med nyt­tig­he­ter – men syn­digt go­da.

saM­Man­ställt av

foto

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.