Rain­bow bright

Solo - - BEAUTY -

an det här va­ra som­ma­rens snyg­gas­te fes­ti­val­fri­syr? Vi tror det. Ky­lie Jen­ner var i al­la fall coo­last på Co­achel­la i si­na regn­bågs­fär­ga­de dutch braids. och han­den på hjär­tat, är vi in­te fruk­tans­värt tröt­ta på al­la bo­he­mis­ka ”blom­mor i hå­ret”-fri­sy­rer som dy­ker upp på fes­ti­va­ler år ef­ter år?

För att få li­ka fi­na flä­tor som Ky­lie mås­te du ble­ka och fär­ga hå­ret i oli­ka ny­an­ser hos en fri­sör, el­ler så kan du spraya hå­ret med en färgspray al­ter­na­tivt an­vän­da färg­kri­tor (hair­chalk) för ett kort­va­rigt re­sul­tat. Kul – och så snyggt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.