Bäs­ta beau­ty­hacks

Un­der den var­ma sä­song­en vill vi an­stränga oss mi­ni­malt, men än­då få ett li­ka snyggt re­sul­tat. Dags att ta till någ­ra smar­ta skön­hetsknep.

Solo - - BEAUTY - AV Katarina mu­hr och an­na-Ka­rin hell

ma­sca­ra” från Rim­mel pro­duk­ten för dig. Ma­sca­ran fär­gar di­na fran­sar grad­vis och ef­ter ba­ra två vec­kor ska di­na fran­sar va­ra märk­bart mör­ka­re. fri­e­da har en smart hem­ma­be­hand­ling för bå­de brunt och blont hår som lju­sar upp läng­der­na en ny­ans. fun­kar även ut­märkt i top­par­na för en svag om­b­re-ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.