Trä­na som Qu­een B

Solo - - FITNESS -

När beyon­cés sam­ar­be­te med top­shop änt­li­gen blev of­fi­ci­ellt var det så myc­ket bätt­re än vad vi ha­de fö­re­ställt oss. Ivy park, som kläd­kol­lek­tio­nen he­ter, säljs på top­shop och Za­lan­do och är en trä­nings­kol­lek­tion sig­ne­rad Qu­een B. I sann Beyon­cé stil släpp­tes en snygg vi­deo där Bey bär oli­ka klä­der ur kol­lek­tio­nen. Be­hö­ver vi ta­la om att gre­jer­na är sjukt snyg­ga?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.