Mo­de­in­ve­ste­ring­ar

Solo - - SOCIAL -

Den nya sä­song­ens mo­defa­vo­ri­ter be­hö­ver in­te va­ra i klas­sis­ka höst­to­ner. Be­håll som­mar­käns­lan ex­tra länge ge­nom att väl­ja lju­sa ny­an­ser på nya go­ding­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.