Epi­log

Solo - - SEX KÄRLEK -

Kär­leks­kur­sen gav mig verk­li­gen mas­sor. Fram­för allt gav den mig själv­kär­lek och pepp för att vå­ga va­ra den jag är, och in­te nå­gon jag tror att folk kan bli kär i. Jag har ock­så bli­vit säk­ra­re på att om det in­te fun­ge­rar med nå­gon, är det in­te me­ning­en att vi ska va­ra med dem. Nu ser jag fram emot att vå­ga flir­ta mer och hänga med mig själv, så att jag är så re­do jag kan bli när jag fak­tiskt träf­far nå­gon bra. Men tills det hän­der så finns det tu­sen ro­li­ga gre­jer att gö­ra som in­te krä­ver en part­ner. Spän­nan­de re­sor, my­si­ga kväl­lar med kom­pi­sar och hund­gos, bland an­nat. Hurra för sing­el­li­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.