Snab­ba skor

Trä­nings­su­gen? Hitta mo­ti­va­tio­nen med ett par nya trä­nings­skor! Och om du in­te gil­lar att trä­na så fun­kar de här höstfa­vo­ri­ter­na li­ka bra en dag på stan.

Solo - - MODE - Av Isa­bel­le HåwI

En rik­tig pa­stell­dröm. Pu­re Boost X känns lät­ta­re än lätt på fo­ten och är där­med per­fekt för trä­ning i ett snabbt och högt tem­po. Pas­sar även ut­märkt på li­te kor­ta­re löprun­dor. En lö­par- och trä­nings­sko med in­byggd luft­kud­de som gör att du själv kan pum­pa upp ex­akt rätt pass­form. Dess­utom en yt­ter­su­la som är ex­tra tå­lig och kla­rar al­la möj­li­ga un­der­lag, som kul­ler­sten, ste­ni­ga sti­gar, grus­vä­gar el­ler in­om­hus på löp­ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.