TEQUILA

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

TEQUILA ÄR MEXICOS stol­ta sprit­dryck gjord på aga­ve­väx­ten. I drinkre­cept an­vänds den kla­ra, sil­ver tequila, om ing­et an­nat sägs. Den gu­la, gol­den tequila, är lag­rad. Ef­tersom tequila har en kraf­tig smak så är syr­li­ga jui­cer go­da som mot­vikt. Tequila dricks fram­förallt i Mar­ga­ri­ta, men ock­så i drin­kar som den ro­man­tis­ka Silk Stoc­kings och den hut­lö­sa sho­ten Adi­os Mot­her­fuc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.