Me­lon Ball

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl ci­tronvod­ka

1 cl flä­der­bloms­li­kör

1 cl me­lo­n­li­kör stjärn­frukt till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med stjärn­frukt.

En ”me­lon bal­ler” är ett verk­tyg man gör me­lo­n­ku­lor med, un­ge­fär på sam­ma sätt som man sko­par upp glassku­lor (har du ett så­dant verk­tyg kan du läg­ga i en me­lo­n­ku­la som de­ko­ra­tion i gla­set). Att drin­ken är döpt ef­ter verk­ty­get är knap­past tro­ligt. Sna­ra­re syf­tar drin­ken till en ro­man­tisk bal un­der nat­tens stjär­nor ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.