Ja­pa­ne­se Mar­ga­ri­ta

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl tequila, gär­na Gar­cia Le­mon 1 cl me­lo­n­li­kör

2 cl pres­sad lime fros­tad kant som de­ko­ra­tion 1 li­meklyf­ta till frost­ning

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas med fros­tad kant. Fros­tad kant: Strö ditt val av gar­ne­ring, soc­ker el­ler salt, på en as­siett. Skär ett snitt i en li­meklyf­ta och dra den längs gla­sets kant. Dop­pa gla­set upp­och­ned i fa­tet.

Mido­ri är en ljus­grön me­lo­n­li­kör med smak av va­nilj och ba­nan till­ver­kad av Sun­to­ry, ett ja­panskt des­til­le­ri. Li­kö­ren fick sitt sto­ra ge­nom­brott värl­den över ge­nom natt­klubbs­dis­kot Stu­dio 54 i New York. Mido­ri är ock­så en stad i Ja­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.