My Fun­ny Va­len­ti­ne

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl va­nilj­vod­ka

2 cl hal­lon­li­kör mous­se­ran­de vitt vin frys­ta hal­lon som de­ko­ra­tion

GÖR SÅ HÄR:

Häll li­kör och vodka i ett cham­pagneglas och rör om. Fyll upp med is­kallt mous­se­ran­de vin. Låt någ­ra frys­ta hal­lon ro­man­tiskt gup­pa i drin­ken, och sam­ti­digt ky­la av.

I en un­der­sök­ning frå­ga­de man män och kvin­nor vad de all­ra mest öns­ka­de sig in­för Al­la Hjär­tans Dag. En god mid­dag blev det en­het­li­ga sva­ret. Här är den per­fek­ta in­led­ning­en på en ro­man­tisk mål­tid för två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.