Va­nil­la Pe­ach Mar­ga­ri­ta

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl tequila

1 cl va­nilj­vod­ka 1 cl Co­in­treau

2 cl pres­sad lime 6 cl per­si­ko­puré

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser, ut­om per­si­ko­purén, i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt mar­ga­ri­taglas. Till­sätt per­si­ko­puré och rör om var­ligt.

Va­nil­la kom­mer från la­ti­nets “va­gi­na” (vil­ket syf­tar till va­nilj­blom­mans svärds­ski­de­lik­nan­de frökap­sel – va­nilj­stång­en). Kanske räck­te den sym­bo­li­ken för att in­spi­re­ra den tys­ke lä­ka­ren Be­zaar Zim­mer­man att på 1700-ta­let på­stå att va­nil­jen var ett oö­ver­träf­fat afro­di­si­a­kum och kun­de bo­ta im­po­tens. Va­nil­jens sto­ra ge­nom­brott i Eu­ro­pa var ett fak­tum …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.