Apple­ti­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl vodka

2 cl Sourz App­le 1 cl pres­sad ci­tron

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser, ut­om ci­tronsaf­ten, i en sha­ker med is och ska­ka. Si­la upp i ett cock­tail­glas. Skvätt li­te ci­tronsaft på ytan och gar­ne­ra med en äp­pel­ski­va.

Dr Do­ri­ans drinkfa­vo­rit i tv-ko­me­din Scrubs. Me­sig tjejd­rink, skrat­tar en del. Han för­sva­rar sitt val med att den är ”a straight guy”-cock­tail. Dock är han för­sik­tig med al­ko­ho­len och be­stäl­ler den gär­na med or­den: ”Ea­sy on the ti­ni” ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.