Sweet Mar­ti­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl gin

1 cl röd söt vermouth körs­bär till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag, tills det bil­das im­ma på gla­set. Si­la snabbt upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med ett körs­bär.

Den le­gen­da­ris­ke eng­els­ke be­fäl­ha­va­ren un­der and­ra världs­kri­get, Ber­nard Mont­go­me­ry – all­mänt kal­lad ”Mon­ty” – fö­re­drog si­na Dry Mar­ti­ni med pro­por­tio­ner­na 9 till 1, sam­ma styr­ke­för­hål­lan­de han öns­ka­de mel­lan si­na eg­na sol­da­ter och fi­en­den. Han ha­de nog in­te tyckt om den­na sötsma­kan­de va­ri­ant ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.